Hållbarhet

I våra val av utrustning, produkter och tjänster lägger vi fokus på energiåtgång vid framställning, miljöpåverkan och återvinning.

Fotoutrusning; Canon

Canon 6D, Objektiv: 24mm 2.8, 16-35 4.0, 50mm 1,8, 70-200mm 4.0

Canons miljöfolder

Framkallning och Arkivering

För framkallning av foto och arkivering används I-Mac och externa hårddiskar av märket ?

Apples Environmental Progress Report

Bildutskrift av fotokopior och fineart

Bomans Foto i Kungälv

Nordic Fujifilm Sverige

Miljöpolicy

Papper

Bildutskrift på aluminium

Eric Elofssons Foto Mölndal

Nordic Fujifilm Sverige

Miljöpolicy

Aluminium

I valet mellan olika plastmaterial och aluminium föll valet på aluminium. Det är ca 50 % plast som kan återvinnas och då till pet-flask-material. Resterande del av plasten används för energiåtervinning, dvs de eldas upp. Energiåtgången vid framställning av aluminium är hög, men materialet går att återvinna till 95 % och då med 15 % av den energåtgång som krävdes första gången. Dessutom finns det ett produktansvar som innebär att bildtryck på aluminium kan återlämnas till Elof Ericssons Foto för återvinning hos leverantör.

Vårt miljöengagemang har på personlig nivå en ganska lång historia.

I början av 80-talet uppmärksammades skogsdöden. I granplanteringarna blev det allt fler bruna och döda granar. Försurning av marken genom nedfall av svavel, ansågs vara en stark bidragande orsak. Då dök det upp en katt bland hermelinerna och menade att det kanske inte enbart var försurningen som kunde vara orsaken. Vad är det som säger att det inte skulle kunna vara antalet granplantor som planteras per hektar? Marken har inte den näring som behövs, ingen näring återförs till marken, det växer enbart gran som i sig bidrar till försurningen, inga andra träd och buskar ingår. Det blev det uppenbart att jorden och marken exploateras och drivs utifrån en industriell produktion.

Kärnkraftsfrågan ställde också flera utmanande frågor, som inte minst kändes skrämmande. Om ett kärnkraftverk havererar, vad händer då med djur, natur och människor? Avfallet från kärnkraftverken skulle förvaras, utan att ens kunna överblicka om det någonsin skulle bli ofarligt.

Det blev så uppenbart att människan var förmögen att producera en mängd avfall utan att ta ansvar för dess konsekvenser. Hållbarhet för vårt sätt att leva, att jordens resurser var oändliga, återvinning fanns knappast i någon form av allmänt medvetande.

Västvärldens behov av energi skulle tillgodoses till alla buds stående medel. Slit och släng gav bränsle åt industriell produktion och förbrukning av resurser. En ständigt växande ekonomi var den tidens lyckopiller.

Känslan av att vara annorlunda, att inte följa med strömmen, blev än mer tydlig på personlig nivå. Bilden av att naturen tog skada av människans handlande innebar att det var viktigt att tänka efter. Behöver jag verkligen köpa allt som jag ser och vill ha? Blir jag lycklig av att köpa och ha massa prylar omkring mig? Blir jag lycklig av att följa reklamens påbud och göra som alla andra? Nej, blev svaret!

Medvetenhet om att – just mina handlingar – påverkar naturen och miljön finns. Ändå är inte samvetet helt rent. Det finns mer att göra, men med många bäckar små, så känns det ändå som att vara på väg åt ett mer miljövänligare handlande.

Företaget Ljusblick Thomas Kihlberg har sökt information om produkter, tjänster och material vi använder utifrån resursanvändning, produktionsteknik, hållbarhet och återvinning.

Fotoutrustning:

Canon

Framkallning och arkivering:

Imac, externa hårddiskar, osv

Tryck:

Idag samarbetar vi med Bomans Foto, Kungälv, och Elof Ericssons Foto, Mölndal. Båda företagen använder fujis utrustning för tryck.

Fuji ….

Fotokopior och fineart trycks på pappret X …

Resursanvänding, produktionsteknik, hållbarhet, återvinning

Tavlor trycks på alluminium

Resursanvänding, produktionsteknik, hållbarhet, återvinning

Sociala medier:

Transporter: