Kategorier
Naturreservat

Oansenlig stenmur?

2020 Första Advent Tjuvkils Ängar

En enkellagd stenmur får kanske inte mina ögonbryn att höjas till skyarna. Istället krävs det mer pampiga murar, breda och höga, mönsterlagda stenar mm för att jag ska stanna upp och fascineras. Vilket arbete, vilken ståtlighet och inte minst mästerlig ansträngning.

Min kära Thomas sa under en söndagspromenad längs havet; ”att jag fotograferar sådant som är vackert och som vanligt är lätt att gå förbi”!

Kanske kan en enkellagd stenmur ses som någon som saknar naturvärde och skyddsvärde. Den här stenmuren, sa en entreprenör, den har inget värde, den kan plockas bort utan påföljd. I någon mening såg den varken vacker ut, t om oansenlig, eller hade någon betydelse i nutid.

2020 Första advent Tjuvkils Ängar, Dammen som delas av med en stenmur

Även om det var längesedan stenmurarna på Tjuvkils Ängar markerade gränser och delade in odlingsmarken, så är de både vackra och betydelsefulla. Mossan som hunnit växa på stenarna kan lysa oerhört grönt i en strimma av solljus.

Naturvårdsverket skriver om stenmurar i jordbruksmark att dessa har bevarandevärde och motiv för skydd.

”Miljön kring stenmurar är ofta torr, ljus och varm, viket ger goda livsmiljöer för värmegynnade växt- och djurarter. Stenarna lagrar värme vilket gör biotopen värdefull för växelvarma djur såsom ormar, ödlor och insekter, bland annat fjärilar. Stenmurar är vintertid viktiga som övervintringsplats för många djurarter, till exempel bland landsnäckor, vattensalamandrar, ormar och ödlor. På stenmurar växer många olika ljuskrävande arter av lavar som försvinner vid beskuggning. I grässträngen längs stenmurar kan det finnas en artrik och varierad, hävdberoende ängsflora, särskilt om marken betas eller slås. Den ofta artrika floran längs stenmurar bidrar till ett rikt insektsliv. Detta gynnar i sin tur många fågelarter som också använder stenpartier som boplats och utsiktspunkt. Buskarna längs gamla stengärdesgårdar uppvisar ofta stor mångfald och utgörs vanligen av bärande arter. Buskar och träd vid stenmurar har oftast naturligt ursprung och är sällan planterade.” (länk till Naturvårdsverket stenmur i jordbruksmark).

Det är inte helt lätt att se allt vackert och betydelsefullt i en miljö som finns där varje dag. Efter naturvårdsverkets beskrivning av stenmurars betydelse för växter och djurliv, ändras min syn på de där stenarna som ligger på rad, stora och små ovanpå varandra. Dessutom kan enkellagda stenmurar vara äldre än de mer breda och höga murarna.

2020 Första Advent, Tjuvkil, stenmur som går mitt i dammen

Alldeles utanför dörren är den gamla odlingsmarken på Tjuvkils Ängar synlig. Under projektering för bostadsbyggande på markområdet gjordes en biotopkartering och naturvärdesbedömning. Genom att läsa om områdets beskrivning och bedömning av naturvärden har mina ögon fått en helt ny blick för allt som dagligen finns runt omkring mig. (Länk till naturvärdesbedömning).

Från området går en stig ner till havet och badplatsen. En promenad längs med den känns aldrig tråkig. Det finns alltid något nytt att upptäcka beroende på årstid, del av dag, väder och vind. Nu kommer mina ögon vara öppna för så mycket mer av växt- och djurlivet längs med stigen. Jag behöver inte resa iväg för att se något nytt, spännande och vackert. Istället kan jag göra nya resor i min vardagsmiljö.

Anneli

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s