Kategorier
Naturreservat

Modern självhushållning

Att mänskligheten har gjort sig själv till offer för sina egna föreställningar och handlingar, kan i någon mening kännas som en lämplig beskrivning. Vi håller själva på att såga av den gren vi sitter på!

Det kan kanske vara svårt att föreställa sig att våra egna tankegångar jämte värderingar och normer, skapar den verklighet vi lever i vare sig vi är vetenskapligt intresserade eller ej.

Vi går 12 000 år tillbaka och längre, funderar över hur människor då kan antas har levt tillsammans. Hur såg deras karta och kompass ut från vilka de orienterade sig i tillvaron, jämfört med idag.

Att vi idag lever utöver våra tillgångar är inte något som behöver ifrågasätta, när det gäller konsumtion och då inte minst naturens och jordens resurser.

Omställning, hållbarhet, återvinning hör till ord som blir allt vanligare i en strävan efter att kunna påverka vårt beteende, sätt att leva och utvecklas som samhälle.

En fråga som dyker upp och får nyfikenheten att tända till handlar om det går att ställa om till – Modern självhushållning!

Forskningen visar att människan i sin tidigaste moderna form ingick i mindre självförsörjande sociala grupper på ca 50 personer. De var släkt med varandra, bodde tillsammans, samlade växter och jagade ibland. Grupperna var inte bofasta utan flyttade omkring, när maten inte räckte till.

Redan här tänker nog de allra flesta att denna beskrivning utgör någon förebild för hur vi behöver ställa om vårt sätt att leva. Ridån går ner, det här kommer aldrig att funka, vilken idioti. Men var har då nyfikenheten tagit vägen, när det gäller att pröva nya tankar och idéer?

Här kommer underlag för en riktigt riktigt utmanande ”brainstorming”

Försök fundera över hur vi på 2000-talet skulle kunna använda oss av följande principer för vårt levnadssätt och hur dagens samhällsstrukturer skulle behöva revideras:

 • I de sociala relationerna råder omfattande ömsesidighet
 • Vi skaffar oss inte mer än vi absolut behöver
 • Vi tillverkar själva det vi behöver av redskap, boende, kläder
 • Vi skapar begränsad överproduktion
 • Idén om äganderätt finns knappast, möjligen finns det för tandborstar och kammar 🙂
 • Små om någon skillnad i förmögenhet
 • Ingen utpräglad social differentiering eller social stratifiering
 • Endast informellt ledarskap (inga hövdingar)
 • För att befästa och fira samhörigheten används ritualer
 • Som samlare – jägare är det omöjligt att kontrollera och äga naturresurserna
 • Som nomader kunde gruppen inte ha mer materiella ting för redskap, boende, mat och kläder, än de kunde bära med sig

När det gäller naturresurserna så är själva poängen att de går inte att äga i meningen att människan kan bruka och förbruka naturresurser utan hänsyn till naturens välmående, ekosystem mm. Människan har inte i någon form (statlig, privat, kooperativt mm) rätt att göra sig till herre över naturen, inte heller bara ta av naturen för att tillgodose sina behov, sin utveckling osv.

Det finns inga politiska ideologier, av idag, som klarar av att formulera visioner eller samhällsformer för modern självhushållning! Så det gäller verkligen att tänka nytt, att ta sig utanför boxen och allt som har att göra med att vi maler på i gamla hjulspår. Någon kan tycka att nytänkande har att göra med att hjulspåren ändrar färg, form och struktur, men tyvärr så enkelt är det inte.

Vi behöver ta oss ur spåren som grävt sig djupare och djupare ner i myllan. Några som har hjälpt till att peka ut spåren är sk klassiska ekonomier med sin samhällssyn. De verkade i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Deras idéer och program fick starkt inflytande över den politiska och ekonomiska utvecklingen under 1800- och 1900-talen. Även nu in på 2000-talet finns det inte mycket nytt under solen.

Konsumera mera så tar vi oss igenom följderna av Corona-pandemin!

Den ekonomiska verksamhetens mål var under de klassiska nationalekonomernas era näst intill entydig. Enligt Adam Smith, så är målet följande:

”Konsumtion är all produktions enda mål och syfte; och till producentens intresse bör man taga hänsyn endast i den mån detta är nödvändigt för att främja konsumentens intresse”

Upp och hoppa alla smarta personer, visa hur vi faktiskt kan tänka till, tänka i nya banor och bli nutidens upptäcktsresande!

Ut på ett öppet fält och leta efter en helt ny karta och kompass för att kunna orientera oss och leva tillsammans som ett modernt Självhushållande samhälle. I det moderna samhället står inte människan över eller äger naturen. Människor är inte heller över- eller underordnade varandra.

Ljusblick / Anneli

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s