Kategorier
Naturreservat

Ranebo naturskog

Är inte all skog naturskog?

När börjar och slutar naturen?

Är jag i naturen när jag är i storstaden?

Är jag i naturen när jag är på en flygplats?

All skog är inte naturskog. Övergång från naturskog till odlad skog har att göra med människans förhållande till naturen.

Så länge som vi lever ”nära” naturen, själva lever på det som finns runt omkring oss för den egna överlevnaden, så är vi i naturen och naturskogen.

När det börjar bli möjligt att inte bara byta varor och tjänster med varandra utan handla med varandra förändras något grundläggande.

Att handla innebär att det finns en växlingsvaluta. Det går att sälja till en part och köpa av en annan part. Byteshandel är inte längre den enda förutsättningen för att få tillgång till det som jag inte själv har i min närhet.

I Bohuslän börjar handeln med träd som Ek och Bok runt 1000-talet. Norrmännen som då är herrar över täppan, börjar exportera trä till Tyskland.

Det betyder att naturen som vi levde i nu blev en handelsvara som gick att sälja och köpa. Från att ha varit beroende av naturen blev nu människan herre över naturen.

Under århundraden höggs så mycket träd i Bohuslän att de nu karaktäristiska bergsformationerna är Bohusläns kustlandskap.

Det känns svårt att tänka sig att öarna varit bördiga och skogsbeklädda. När träden höggs ner, kunde vinden gripa tag i jorden, blottlägga bergen.

Naturreservat är ett försök att i nutid skydda naturen från människans exploatering och rovdrift.

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.Varför finns naturreservart? Naturvårdsverket

Ranebo naturskog, Länsstyrelsen Västra Götaland

I Raneboområdet saknas spår av modernt skogsbruk i de äldre, tidigare helt otillgängliga bestånden. Skogarna är visserligen planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda.

Skogarna innehåller många lågor, torrakor och orörda småmiljöer. En rad hotade och mindre vanliga svampar som kräver död ved finns i området. Området har en påtaglig vildmarksprägel, vilket gör att fågelarter som till exempel tjäder, orre, järpe och mindre hackspett finns här. Vandringsleder, stigar, rast- och grillplatser finns i området.

Med ljus blick och upplevelsen av att komma hem, vandrar vi i den Bohuslänska naturen. Naturen blir inte mer betydelse full med avståndet till den.

Vi lever fortfarande i naturen om än den har belagts med asfalt, byggts på och på annat sätt tagits i anspråk för våra samhällen och vardagsliv.

Ljusblick/ Anneli

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s