Kategorier
Naturreservat

Vårens ankomst

Nu är våren äntligen här, med all dess växtlighet som bara exploderar ute i naturen. Vissa sorter är bara med oss i några veckor, men de är lika ljuvliga var gång de visar sig.

Mitt intresse för att vara ute i naturen, har alltid varit starkt. Att få vara kreativ och få känna lugnet som naturen erbjuder, är också starkt hos mig. Denna tiden på året så går mitt fokus på blommor, och att fota macro. Man kommer väldigt nära och jag försöker att fånga känslan som de vackra blommorna erbjuder.

Först kommer ju blåsipporna, och i år besökte jag dem i blåsippehimmelen. Aldrig har jag sett så många blåsippor, och de växte i stora klasar.

Har fått hört historier om andra delar av Sverige, där de växer så många att de är marktäckande.

Detta är en studie av backsippa, de var så spännande med sina ludna blad, och speciella innandömme.

Nu är vitsipporna här, och de finns verkligen miljontals. Att försöka hitta de man vill fotografera är desto svårare. Har krupit runt på marken många timmar, och har även i år fått frågan…hur mår du, är allt bra med dig.

Ber om ursäkt för att ha skrämt upp Er, men tackar för omtanken, att det faktiskt kan ha hänt mig någonting allvarligt.

Att få namne en ny blomart, är inte alla förunnat. Jag kallar den vitsippefjäril. Skämt åsido, men tittar man riktigt noga och lägger till lite fantasi, så är det en ny art.

Avslutar vårens ankomst med gullvivor, dessa hittade jag på Marstrandsön.

Nu ska jag leta reda på fler sorter, och hoppas att ni tittar extra noga när ni är ute och går, för man vet aldrig vad man hittar😍

Ljusblick / Thomas

Kategorier
Naturreservat

Ranebo naturskog

Är inte all skog naturskog?

När börjar och slutar naturen?

Är jag i naturen när jag är i storstaden?

Är jag i naturen när jag är på en flygplats?

All skog är inte naturskog. Övergång från naturskog till odlad skog har att göra med människans förhållande till naturen.

Så länge som vi lever ”nära” naturen, själva lever på det som finns runt omkring oss för den egna överlevnaden, så är vi i naturen och naturskogen.

När det börjar bli möjligt att inte bara byta varor och tjänster med varandra utan handla med varandra förändras något grundläggande.

Att handla innebär att det finns en växlingsvaluta. Det går att sälja till en part och köpa av en annan part. Byteshandel är inte längre den enda förutsättningen för att få tillgång till det som jag inte själv har i min närhet.

I Bohuslän börjar handeln med träd som Ek och Bok runt 1000-talet. Norrmännen som då är herrar över täppan, börjar exportera trä till Tyskland.

Det betyder att naturen som vi levde i nu blev en handelsvara som gick att sälja och köpa. Från att ha varit beroende av naturen blev nu människan herre över naturen.

Under århundraden höggs så mycket träd i Bohuslän att de nu karaktäristiska bergsformationerna är Bohusläns kustlandskap.

Det känns svårt att tänka sig att öarna varit bördiga och skogsbeklädda. När träden höggs ner, kunde vinden gripa tag i jorden, blottlägga bergen.

Naturreservat är ett försök att i nutid skydda naturen från människans exploatering och rovdrift.

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.Varför finns naturreservart? Naturvårdsverket

Ranebo naturskog, Länsstyrelsen Västra Götaland

I Raneboområdet saknas spår av modernt skogsbruk i de äldre, tidigare helt otillgängliga bestånden. Skogarna är visserligen planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda.

Skogarna innehåller många lågor, torrakor och orörda småmiljöer. En rad hotade och mindre vanliga svampar som kräver död ved finns i området. Området har en påtaglig vildmarksprägel, vilket gör att fågelarter som till exempel tjäder, orre, järpe och mindre hackspett finns här. Vandringsleder, stigar, rast- och grillplatser finns i området.

Med ljus blick och upplevelsen av att komma hem, vandrar vi i den Bohuslänska naturen. Naturen blir inte mer betydelse full med avståndet till den.

Vi lever fortfarande i naturen om än den har belagts med asfalt, byggts på och på annat sätt tagits i anspråk för våra samhällen och vardagsliv.

Ljusblick/ Anneli

Kategorier
Naturreservat

Boken och Böckerna

Boken som träd är omåttligt skir i sin grönska på våren. Sinnliga grenar virvlar runt som i en balett. Stammen slät, rak och upplyftande. När dagarna blir kortare framåt hösten, så har trädets näringsproduktion och därmed bladen gjort sitt. Bladen avslutar säsongen i en underbart vacker färgpalett för att likt ett mjukt snöfall sakta singla till marken.

I folktro ger boken skydd för olycka och häxeri. En tro baserad på att åskan sällan slår ner i en bok. Bokollon är viktig mat för övervintrande småfåglar och ollonen har även använts rostade som nödkaffe, t.ex. under andra världskriget.

För cirka 4 500 år sedan vandrade boken in i Sverige från Danmark. Det tog hela 1 500 år för trädet att ta sig så upp till södra Dalarna. När människor blev mer etablerade i Bohuslän, organiserade sin försörjning och handel, så kom boken precis som eken att få stryka på foten.

Skogen i Guddehjälm naturreservat är idag Bohusläns allra största område med sammanhängande ädellövskogar. Vackra ek- och bokskogar ramar in områdets vandringsleder där du kan promenera, jogga eller njuta av utsikten över Skidammen med sina näckrosor. De senaste åren har lederna gjorts mer tillgängliga och grill- och fikaplatser har byggts. Kungälvs Kommun har tagit fram en presentationsfilm.

Jag är säkert inte den enda som kan känna att det är lätt att säga en bok flera böcker istället för flera bokar. Ibland kan det kanske också sägas som skämt.

Men om jag förstår det hela, så kan ordet bok (trädslaget) härledas till fornsvenskans bök. Det är kanske någon kvarleva från en tidigare språkform som gör sig hörd, när en bok omvandlads till flera böcker.

Guddehjelsms naturreservat ligger längs med väg 168 mellan Kungälv och Marstrand.

Kärna bokskog, naturreservat

Här i dessa naturreservat har tiden stått stilla. Det har känns som att gå in i sagans värld. Vardagens tunnelseende ersätts med en inneboende förmåga att lyssna och känna in. Livet här får mig att komma mitt hjärta närmare, lusten att vara nära, krypa in i naturens famn.

Det är sådana upplevelser som ljusblick försöker fånga med kamerans lins, berätta om och dela.

Ljusblick.com

Ljusblick/Anneli