Kategorier
Naturreservat

Att glädjas eller misströsta

  • att glädjas åt det jag har eller misströsta över det jag inte har!

Oavsett vad klimatforskare och alla andra påstår om att jorden och klimatet håller på att kollapsa eller inte, så är jag helt övertygad om att jag har ett ansvar!

Jag behöver inte bara en gång utan flera gånger under min livstid, tänka till och fundera över mitt liv, hur jag lever och hur jag mår.

Visst kan det kännas svårt att förstå vilka möjligheter jag själv har att påverka mitt liv och hur jag mår.

En lära som präntats in i mina tankar säger att det är med pengar, som jag kan påverka mitt liv och med pengar kommer möjligheten att köpa allt jag önskar mig. Det är så jag kan bli någon och känna mig lycklig.

Den omvända läran, som också präntats in i mina tankar; Om jag inga pengar har, så saknar jag allt det som gör mig fri, obunden och lycklig.

När jag var liten älskade jag vatten. Bada, hoppa, simma och leka i vatten hörde till höjdpunkterna. Jag fick ro med familjens eka, meta, fiska kräftor mm.

Hos min farmor och farfar fanns en spännande vattenpump i trädgården. Vattnet pumpades upp för hand i hinkar och allt annat som jag kom åt.

Jag har tagit som självklart att ha tillgång till rent vatten att dricka. Ändå kommer det en dag, när jag börjar ifrågasätta mig själv. Alla människor på jorden och barn som jag, har inte alla tillgång till rent vatten att dricka.

Det går några år eller ganska många år till. Jag fortsätter låta vattnet rinna i alla kranar i köket, badrummet, toaletten, trädgården mm. När jag själv hade fått mina små telningar, så kändes det än mer hårt i hjärtat att se små barn från olika håll i världen sakna rent vatten att dricka.

Först då började jag på riktigt granska mig själv. Hur använder jag rent vatten och hur mycket rent vatten förbrukar jag egentligen!

Med dessa funderingar kom också min bild av rent vatten att förändras. Skönheten i vattenytan, i vågorna, i fallet mm blev något jag kunde njuta än mer av. Varifrån kommer vattnet som rinner i mina kranar? Vad betyder vatten för min, allt annat levandes, jordens och planetens existens?

Hur jag tänker, hur jag gör och hur jag ser på helheten påverkar vare sig jag vill eller inte. Oavsett vad, så vill jag inte vara omedveten, inte missbrukar eller bruka jordens resurser på ett sätt som skadar!

Jag njuter av att se vattnet rinna ur kranen, alla bubblor, färger och känsla av liv. Det händer att jag inte bara sköljer ur kaffekannan aningslöst gång efter gång. Sköljvattnet häller jag i en vattenkanna för att vattna växter och blommor.

Även om det känns gudagott att duscha, känna mig ren och fräsch, funderar jag över om jag verkligen behöver den här duschen. Kanske jag kan ta en snabbdusch istället för att bara stå där och känna vattnet värma?

”Många bäckar små” är ett uttryck som både bildligt och bokstavligt talar till mig i vardagen och mitt eget ansvar!

Ljusblick / Anneli

Kategorier
Naturreservat

Prioritera

Hinner man med något innan man ska gå till sitt arbete? Jo, om man planerar, ställer klockan, och går och lägger sig i anständig tid. En del tränar, någon annan promenerar eller mediterar, eller som jag åker ut för en upplevelse i naturen med kameran.

Trankärrs ängar

Jag får en upplevelse att få se dagens första ljus, möta djur i form av rådjur, rävar, grävlingar… även om jag inte tar med dessa i mina bilder.

Känns som det är något nytt som upplevs, man ser helt vanliga syner runt omkring sig, i ett helt nytt ljus eller miljö.

Att ta tillvara på tiden som man har fått, är inte alltid så lätt. Man får prioritera och göra val hela tiden.

Man får helt enkelt välja bort något till förmån får något annat.

Mariebergsvägen

Jag gör ju detta för att jag gillar att fotografera, det är något med att starta något och få slutföra detsamma.

Det ger mig lugn i sinnet, och massor av energi, i form av upplevelsen som jag kan föreviga.

Trankärrs ängar

Önskar Er alla en underbar dag och fortsätt att ta tillvara på tiden.

Ljusblick / Thomas

Kategorier
Naturreservat

Andlighet och kommunalt miljöstrategiskt arbete

Andlighet, ett ord som lätt förknippas med religion, och i min värld kristendom. Några har hört talas om Fadern, Sonen och den helige Anden.

Att känna sig religiös behöver inte på något sätt innebära att jag ansluter mig till något trossamfund.

Naturupplevelser kan väcka en sådan storslagen förundran och beundran inom mig att känslan kan beskrivas som religiös.

Hittills är det kanske religiös det ord som jag förknippar med upplevelsen av något ofattbart, något så vackert att det inte går att beskriva med ord, något som tar tag i mig och får livet värt att leva.

Att känna andlighet kan också innebära att helheten inombords grundas i en större helhet – och för min del Naturen!

Vandringar i naturen, vyerna från en högre utsiktspunkt, väder och vind får mitt inre att öppna upp sig, får min famn att öppnas och bara ta emot. Det går inte längre att ta miste på vad jag verkligen känner, som ett med naturen och som en del av något mycket större.

En nyvaken och länge undanryckt mening med livet har fått ny kraft. Ja, ja jag har länge kämpat för att överleva en ständigt närvarande fråga om meningen med livet.

Samtidigt har jag också brottats med frågor om hur jag och mänskligheten tar i anspråk naturen, jordens resurser och sättet att leva.

På något sätt kan de jättestora maskinerna med sina skopor, som plöjer genom jordskorpan efter brunkol, visa hur vi genom våra samhällen söker efter russinen i kakan, lämnar stora rester efter vår framfart.

Vi matar oss igenom jordens hud och kropp på ett sätt som visar hur extremt närsynta vi är. Oförmögna att se jorden som en levande varelse i vilken vi gräver djupa hål och samtidigt tror att de läker av sig själva!

Vart 4:e år utser vi våra folkvalda, som på vårt uppdrag ska organisera vårt samhälle, skapa resurser och fördela resurser. Efter valdagen så har vi gjort vårt och sätter oss i baksättet och låter våra folkvalda ta sig an politiken;

  • i meningen beslutsprocesser eller taktik för att fatta beslut
  • i meningen samhällsvisioner och specifika innehåll i en grupps handlingsprogram

Till grund för våra val av representanter i t ex kommunfullmäktige finns de politiska partiernas handlingsprogram, vilka utgör någon form av guide för visioner och beslut.

Politiska ideologier är idéer om hur samhället skall organiseras och styras (eller inte styras), hur dess institutioner skall vara utformade, och hur människor skall samarbeta med varandra i vardagen. Nästan alla ideologier har en människosyn, det vill säga en uppfattning om människans natur och därmed en uppfattning om vilka institutioner människan behöver samt en om hur ”det goda samhället” bör se ut, något som ibland kallas ”utopi”.”

Under mandatperioden så kritiseras och rosas våra folkvalda. Vi diskuterar sinsemellan om hur korttänkt politiken är, frågar oss om den verkligen åstadkommer något meningsfullt osv.

I min värld är vi alldeles för lättsinniga, för att tala klarspråk. Det går inte bara att göra en insats, i bästa fall, vart 4:e år och sedan lägga det egna ansvaret åt sidan.

Ansvaret för hur vi lever tillsammans med varandra, hur vi skapar och fördelar resurser, tar ansvar för vår livsstil och förvaltar eller vårdar våra gemensamma resurser är var och ens ansvar varje dag!

Därför är det så viktigt att följa upp politiken inte minst på den kommunala nivån och inom det kommunala geografiska området. Kungälvs kommun är bara inte en organisation med offentligt samhälleligt uppdrag, utan också ett geografisk område inom vilket vi i kommunen bor, verkar och lever vår vardag.

För att återgå till min andlighet, meningen med livet och betydelsen av naturen, så finns det alla anledning för mig att ta en närmare titt på vilka visioner, vilka planer och strategier samt vilka beslut tas i Kungälvs Kommun till stöd för ett hållbart samhällsliv!

Om miljöstrategiskt arbete skriver Kungälvs Kommun på sin webbsida:

Kungälvs kommun har tagit fram många viktiga planer och dokument som styr vårt miljöarbete. Några av dem ska varje kommun ha enligt lag. Andra lyfter miljöfrågor som vi själva har valt ut. Det övergripande syftet för alla planer är att kommunen ska utvecklas i riktning mot ett hållbart samhälle.

Energiplan – Den visar hur energi används inom kommungränsen och vilka konsekvenser detta får.

Energistrategi – Den koncentrerar sig på kommunens interna organisation och de kommunägda bolagen.

Grön plan – handlingsprogram för hur kommunen ska bygga och sköta parker i tätorterna.

Hav och vattendrag – 8 fjordar, fiskevård i vattendrag, ren kustlinjer, strandstädning, vattenöversikt.

Internt miljöarbete – En viktig fråga är att göra vår egen organisation mer miljövänlig. Kungälv är medlem i Sveriges Ekokommuner.

Inventering av förorenade mark – Kungälvs Kommun gör en förteckning över områden som kan vara förorenade.

Kungälv och planeten – på väg mot en hållbar framtid – En evenemangsserie om miljö och hållbarhetsfrågor

Miljöarbete i Kungälvs Kommun – Kungälvs Kommun jobbar på många sätt för att skydda och förbättra miljön.

Miljömål – Nationella, kommunala, regionala och internationella.

Naturvårds- och friluftsplan – Här beskrivs naturen i Kungälv och vilka områden som anses skyddsvärda.

Renhållningsordning – Den består av avfallssföreskrifter och avfallsplan.

Skyddsvärda träd – viktiga jättar

Stipendium för en Hållbar utveckling

Vattenskyddsområde

Översiktsplan – Kommunens ställningstaganden för hur mark och vatten ska användas.

I dokumenten ovan beskrivs med ord Kungälvs Kommuns miljöstrategiska arbete. Men hur ser det ut i praktiken?

Vilka åtgärder kommer i grunden att förändra vårt samhällsliv?

Hur vet vi att det inte är ”greenwashing” som det mesta handlar om?

Finns det en samlad bild över hur åtgärderna inom respektive område – inte minst internt – koordineras och följs upp?

Här finns säkert något, för många fler än jag, at titta närmare på!

Anneli/Ljusblick