Kategorier
Naturreservat

Jag kan ha fel

Har legat i en solstol under en hel vecka, och bara lyssnat på Björn Natthiko Lindeblad, om och om igen.

Denna underbara människa som inspirerat och fortfarande inspirerar människor runtom hela världen.

De enklaste tingen är ofta de svåraste!

Svåraste att förstå, svåraste att ta in och lyssna på, svåraste att verkligen applicera till just mitt livspussel.

Så underbara historier och anekdoter han beskriver i sin bok, hur han själv har lärt sig flera metoder för hur man kan se och hantera livet.

Jag har ett själv, och det är: Frågar man ingenting, så får man ingenting veta.

Jag är duktig på att lyssna till mitt inre, låta barnets fantasi styra mig. Vet inte alltid var det bär hän, men det är lika spännande varje gång.

När jag var yngre, och man inte visste så mycket om omvärlden. Så var resor som man bara sett på bild intressanta. Kom ihåg spänningen att bara ge sig ut i det okända, vara nyfiken och bara åka med. Det började med att åka tåg runtomkring i Europa, och det har väl inte slutat ännu, men lär mig att upptäcka saker mycket närmare hemmet dessa dagar.

Nu för tiden har man med sig telefonen, som också är en dator, och man lämnar inte fast mark känns det som. Det som var förr, att bara ge sig ut i det okända. Lära sig nya saker, träffa nya människor, det var helt underbart.

Att använda kameran, och att att se livet genom kameralinsen, det ger mig den där upptäckarlustan varje gång. Se sig omkring, försöka ta in livet och naturen, det är en underbar känsla. Hela världen bara stannar!

Björn Natthiko Lindeblad har ju ett annat citat ”tro inte på allt du tänker”. Denna enkla mening, som är så vansinnet svår att förverkliga.

Jag har hela livet försökt att leva så enkelt som möjligt, men har också haft svårt att få stopp på tankarna. Man fabricerar ihop en massa idéer och tankar, och till slut vet man varken ut eller in. Man somnar utav ren utmattning, och det säger väl allt. Att en god natts sömn eller att sova på saken. Alltid är en god idé.

Kan inte lämna Er utan att ge Er min tankestuga, mitt paradis på jorden. Och framförallt att omnämna en skogsmunk utan att ha en bild på skog, måste väl vara att skända.

Ni får ha en underbar sommar, men först ska vi fira midsommar.

Ljusblick / Thomas

Kategorier
Naturreservat

Vårens ankomst

Nu är våren äntligen här, med all dess växtlighet som bara exploderar ute i naturen. Vissa sorter är bara med oss i några veckor, men de är lika ljuvliga var gång de visar sig.

Mitt intresse för att vara ute i naturen, har alltid varit starkt. Att få vara kreativ och få känna lugnet som naturen erbjuder, är också starkt hos mig. Denna tiden på året så går mitt fokus på blommor, och att fota macro. Man kommer väldigt nära och jag försöker att fånga känslan som de vackra blommorna erbjuder.

Först kommer ju blåsipporna, och i år besökte jag dem i blåsippehimmelen. Aldrig har jag sett så många blåsippor, och de växte i stora klasar.

Har fått hört historier om andra delar av Sverige, där de växer så många att de är marktäckande.

Detta är en studie av backsippa, de var så spännande med sina ludna blad, och speciella innandömme.

Nu är vitsipporna här, och de finns verkligen miljontals. Att försöka hitta de man vill fotografera är desto svårare. Har krupit runt på marken många timmar, och har även i år fått frågan…hur mår du, är allt bra med dig.

Ber om ursäkt för att ha skrämt upp Er, men tackar för omtanken, att det faktiskt kan ha hänt mig någonting allvarligt.

Att få namne en ny blomart, är inte alla förunnat. Jag kallar den vitsippefjäril. Skämt åsido, men tittar man riktigt noga och lägger till lite fantasi, så är det en ny art.

Avslutar vårens ankomst med gullvivor, dessa hittade jag på Marstrandsön.

Nu ska jag leta reda på fler sorter, och hoppas att ni tittar extra noga när ni är ute och går, för man vet aldrig vad man hittar😍

Ljusblick / Thomas

Kategorier
Naturreservat

Ranebo naturskog

Är inte all skog naturskog?

När börjar och slutar naturen?

Är jag i naturen när jag är i storstaden?

Är jag i naturen när jag är på en flygplats?

All skog är inte naturskog. Övergång från naturskog till odlad skog har att göra med människans förhållande till naturen.

Så länge som vi lever ”nära” naturen, själva lever på det som finns runt omkring oss för den egna överlevnaden, så är vi i naturen och naturskogen.

När det börjar bli möjligt att inte bara byta varor och tjänster med varandra utan handla med varandra förändras något grundläggande.

Att handla innebär att det finns en växlingsvaluta. Det går att sälja till en part och köpa av en annan part. Byteshandel är inte längre den enda förutsättningen för att få tillgång till det som jag inte själv har i min närhet.

I Bohuslän börjar handeln med träd som Ek och Bok runt 1000-talet. Norrmännen som då är herrar över täppan, börjar exportera trä till Tyskland.

Det betyder att naturen som vi levde i nu blev en handelsvara som gick att sälja och köpa. Från att ha varit beroende av naturen blev nu människan herre över naturen.

Under århundraden höggs så mycket träd i Bohuslän att de nu karaktäristiska bergsformationerna är Bohusläns kustlandskap.

Det känns svårt att tänka sig att öarna varit bördiga och skogsbeklädda. När träden höggs ner, kunde vinden gripa tag i jorden, blottlägga bergen.

Naturreservat är ett försök att i nutid skydda naturen från människans exploatering och rovdrift.

De senaste femtio åren har människan påverkat och förstört naturmiljöer i långt snabbare takt än någonsin tidigare i historien. Vi måste därför bättre värna och vårda våra skogar, vattendrag, betesmarker, skärgårdar och andra naturmiljöer.Varför finns naturreservart? Naturvårdsverket

Ranebo naturskog, Länsstyrelsen Västra Götaland

I Raneboområdet saknas spår av modernt skogsbruk i de äldre, tidigare helt otillgängliga bestånden. Skogarna är visserligen planterade kring 1900, men sedan återbeskogningen utfördes har de fått stå mer eller mindre orörda.

Skogarna innehåller många lågor, torrakor och orörda småmiljöer. En rad hotade och mindre vanliga svampar som kräver död ved finns i området. Området har en påtaglig vildmarksprägel, vilket gör att fågelarter som till exempel tjäder, orre, järpe och mindre hackspett finns här. Vandringsleder, stigar, rast- och grillplatser finns i området.

Med ljus blick och upplevelsen av att komma hem, vandrar vi i den Bohuslänska naturen. Naturen blir inte mer betydelse full med avståndet till den.

Vi lever fortfarande i naturen om än den har belagts med asfalt, byggts på och på annat sätt tagits i anspråk för våra samhällen och vardagsliv.

Ljusblick/ Anneli