Naturens röst

Mellan himmel och jord svt-play

Pengarna styr när moral och etik brister i mänskligt handlande. På något sätt känns det som att då finns det inget att sätta emot. Finns det bara pengar så skulle allt vara möjligt, ingen skulle ifrågasätta att välfärden skulle kunna spridas över jordens alla hörn, liksom respekt och omvårdnad om naturens resurser och dess ekosystem.

Relation med naturen

Allting handlar om att kunna försörja sig, tjäna pengar, använda dessa pengar för att kunna överleva och leva. Kring denna ekvation cirklar all mänsklig handling och mening. Inte ens jordens egen rotation kring sin egen axel kan vara mer självklar och oföränderlig.

Vad kan jag tjäna pengar på, hur ska jag få min ekonomi att gå ihop, hur ska jag kunna tjäna mer för att uppfylla mina önskningar och drömmar!

Även när vi närmar oss frågor om naturens resurser, naturens ekosystem och hållbarhet, så behöver dessa förstås ur ett ekonomiskt perspektiv. Hur ska värdet av planeten jorden, naturens resurser och ekosystem beskrivas i ekonomiska termer? Detta för att sätta ett pris på värdet av att förstå att planetens resurser och naturens resurser inte varar för evigt.

”Sverige vill lyfta fram den ekonomiska betydelsen och värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förhandlingarna om en ny strategisk plan för CBD. Tillståndet för världens ekosystem beskrivs i en global FN-studie från 2005 ”Millennium Ecosystem Assessment” (MA). Rapporten kan sägas utgöra en lägesrapport över jordens ekosystemtjänster och lyfter fram ekosystemtjänsternas betydelse för samhället.”

Att mänskligheten inte förstår att planetens resurser och miljö har betingelser för liv på jorden, är för mig uppenbart. Det verkar som om studier av eller besök på närliggande planeter inte heller påverkar förståelsen för hur unik jorden är och vilket ansvar var och en av oss har för dess hållbarhet.

Jag har inte bett om att bli född vare sig jag har mat för dagen eller inte. Jag har inte bett om att få komma till ett liv där jag varje dag måste kämpa, för att överleva, för att inte bli slagen, trakasserad eller hånad, för att känna mig värdelös eller mindervärdig, för att inte trivas i eller med mig själv, för att alltid önska mig något som jag inte har och som någon annan har, för att känna mig älskad, trygg bland mina nära och kära, behövd och välkommen!

Vem kan säga jag älskar livet, jag älskar mig själv, varje dag är som att vandra i ett lyckoland med allt vad jag behöver och kan önska mig, om natten sover jag gott, känner mig frisk och stark, älskar och gör allt jag kan för mina nära och kära, känner en otrolig glädje och trygghet över att finnas till på denna jord?

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/verksamhet/internationell-verksamhet/ipbes/eu-resolution-om-biologisk-mangfald-2020/?fbclid=IwAR0fvaa9WSdxNByc2uz6L_89l2Azm3nQLbH9Uv16Dp8dR2-guJw8uFxpEQg

Alla är naturligtvis inte övertygade om att jordens resurser och ekosystem håller på att äventyras av människans uttag, hur samhällen och stater organiseras och styrs, sätt att tillverka och producera.