Personuppgiftpolicy

Vår förhoppning är att på webbsidan och tillhörande sociala medier kunna utbyta bilder och erfarenheter. Enligt GDRP vill vi skyddar rättigheterna för personer som ger oss uppgifter.

För att vi ska kunna publicera foton, erfarenheter, tankar och idéer från privatpersoner med uppgifter om namn, (vilka uppgifter kan bli mer aktuella), så ska publiceringen vara skriftligen godkänd via mail.

Policyn under uppbyggnad ….

Dataskydd – Bättre regler för små företag