Upphovsrätt

För att den som har skapat ett verk – i detta fall ett foto – ska kunna åberopa upphovsrätten och ha ensamrätt till hur ett verk får användas, så ska fotot uppnå en viss Verkshöjd.

Verkshöjd för fotografier bygger på i vilken grad fotografiet avspeglar skaparen.

Vad är det som kännetecknar Thomas Kihlberg som fotograf och hur kan hans hantverk påverka fotografiet på ett sätt så att inte vem som i samma situation skulle kunna återskapa ett liknande foto?

Det finns otaligt antal val som görs av den som fotograferar allt ifrån den tekniska utrustningen, hur kamerans teknik, inställningar och funktioner används till sinnesstämning och närvaron i stunden då fotot skapas. Därefter kan framkallning och bearbetning processa skapandet av fotot vidare. Val av tryckform, material för tryck, format och inramning ger verket sitt slutliga innehåll och uttryck.

Thomas Kihlbergs subtila känsla för naturens färger gör fotografiet okänsligt för enbart ögat. Färgernas nyanser visar upp sig i sin enkelhet, ger inget bländande intryck, utan kan få besökaren/betraktaren att först gå förbi, för att strax därefter känna något inombords som väckts till liv.

Ett naturligt ljus är lika viktigt i skapandet av fotografiet som för livet självt. Thomas Kihlberg söker den för själen optimala närvaron i ljuset och motivet. Därför kan inte enbart ögat avgöra upplevelsen av bilden, utan det förutsätter en stunds närvaro för att bli medveten om bildens utstrålning och inverkan på betraktaren.

Kompositionen av en bild kan antingen lägga tonvikten vid färger och nyanser eller former. Allt däremellan är ett samspel mellan fotografens kreativitet och lekfullhet, symboliska kommunikation och kärlek till naturen.

Kärleken till naturen är påtaglig. Det är i naturen som ljuset och lusten livet blir som starkast. Allt vackert som bara finns, här och nu, bjuder in till det lilla barnets upptäcktsfärd och öppna sinne. Thomas Kihlbergs bildskapande har en form av naivism i meningen att han strävar efter att låta barnets oskolade öga förmedla naturens atmosfär i all sin enkelhet. Detta ställer i sin tur krav på besökaren och betraktaren. Det som först ser ut att inte vara något särskilt, något som sorteras bort vid blotta anblicken, borde ge signalen att stanna upp och ställa frågan vad är det jag missar.

Den som ger sig ut för att plocka trattkantareller har nog en liknande upplevelse. Först finns det inget att se, återigen inget att se, plötsligt får ögonen syn på en trattis. Stanna upp, plocka trattisen, låt blicken bli stilla och söka sig bara lite bortom den första. Då kommer överraskningen. Där bland löven finns mängder och åter mängder av trattisar. Lyckan känns oändlig, hur kunde jag missa alla dess små tillsynes osynliga svampar. Nu när väl min närvaro är där, så lyfter de sig från marken och blir väl märkbara.

Framkallning i olika bildbehandlingsprogram utgör också en del av den skapande processen. Här finns flera olika genrer och tekniker som fotografen kan sätta sitt avtryck med. Thomas Kihlberg har dock som grund att kompositionen formas i naturen, att bilden enbart bearbetas för att lyfta fram känsla och atmosfär. Det ska i princip vara möjligt att besöka den miljö som fotot är taget i och kunna känna igen sig.

Slutligen kommer samtliga foton att ha ett format som de kan tryckas i. Formatinställning för en viss komposition är en del av skapandet och därför medges inte ändring av format utan fotografens egen medverkan.

Upphovsrätt

Verkshöjd